Are extra marital affairs good or bad In Marathi

विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट मराठीत?

काही स्त्री-पुरुषांचे विवाहबाह्य लोकांशी संबंध असतात. प्रश्न असा आहे की विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट?

विवाहबाह्य कोणत्याही प्रकारचे अवैध रोमँटिक किंवा लैंगिक संबंध किंवा रोमँटिक मैत्री याला विवाहबाह्य संबंध असे म्हणतात. या प्रकरणांमुळे असंख्य नाती नष्ट होत आहेत आणि दोन्ही भागीदारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.

विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट मराठीत?

विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट मराठीत?

बरेच लोक एखाद्याशी प्रेमसंबंधात अडकतात ज्याचे लग्न देखील झाले आहे, त्यांना असे वाटते की त्यांच्या जोडीदारास माहित नसेल आणि सर्व काही सुरळीत होणार आहे.

असे लोक या प्रेमाने आंधळे होतात आणि ते आपल्या वैवाहिक जीवनात किती अनादर दाखवतात हे त्यांना कळत नाही.

बहुतेक प्रकरणे असमाधानकारक विवाहांमुळे, लैंगिक इच्छेमुळे किंवा जीवनातील एकसुरीपणावर मात केल्यामुळे घडतात.

हे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स फार काळ टिकत नाहीत.

काही लोक त्याच आवडीमुळे आणि विचारांमुळे एखाद्या व्यक्तीशी त्वरित जोडले जातात.

जे लोक धुमधडाक्यात लग्न करतात, ते अनेकदा आपल्या स्वप्नातील व्यक्तीशी लग्न करत नाहीत; हे त्यांना नंतरच्या आयुष्यात दुसर् या कोणाकडे आकर्षित करते.

pkvTOQp

Extra Marital Affairs In Marathi

विवाहबाह्य संबंधांना लवकरच पूर्णविराम मिळणार नाही.

जर तुम्हाला माहीत असेल की तुम्ही लग्नासाठी तयार नाही आहात, तर तुम्ही ज्याच्यावर मनापासून प्रेम करता त्या व्यक्तीचा शोध घ्या.

हे आपल्याला दीर्घ काळासाठी यशस्वी वैवाहिक जीवन जगण्यास मदत करेल.

आपल्या जोडीदाराची फसवणूक करू नका आणि आपल्या लग्नाचा अनादर करू नका.

जर आपल्या जोडीदाराने आपल्याशी असे केले तर आपल्याला कसे वाटेल याचा विचार करा.

pkvTOQp

लोक विवाहबाह्य संबंधांत का अडकतात?

WHY DO PEOPLE GET INTO EXTRA MARITAL AFFAIRS?

Early Marriage लवकर लग्न:

UlDryue

स्त्री-पुरुष विवाहबाह्य संबंधांमध्ये अडकण्याचे हे एक सामान्य कारण आहे.

ते ज्याच्यावर मनापासून प्रेम करतात त्याच्याशी लग्न करत नाहीत आणि कौटुंबिक प्रभावात अडकतात.

अशा विवाहांमध्ये विवाहबाह्य संबंधांची गरज असते.

Ex enters your life एक्स आपल्या आयुष्यात प्रवेश करते

बर्याच प्रकरणांमध्ये, जेव्हा त्या व्यक्तीचा माजी त्यांच्या आयुष्यात परत येतो.

बर् याच स्त्री-पुरुषांना असे वाटते की भावनिक आसक्ती आणि भूतकाळातील आठवणी आठवतात. हे त्यांना त्यांच्या माजीकडे खेचते.

4UNS6Kv

Lack of love प्रेमाचा अभाव

अनेकांना आपल्या लग्नात किंमत वाटत नाही आणि बाहेर प्रेमाचा शोध घेतात.

त्यांच्या वैवाहिक जीवनात निराश वाटणे हे लोक विवाहबाह्य संबंधांमध्ये अडकण्याचे सर्वात सामान्य कारण आहे.

लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींमधील परस्पर प्रेम, आदर आणि समजूतदारपणा.

दुसऱ्या व्यक्तीकडून प्रयत्नांची कमतरता असेल, तर यामुळे विवाहबाह्य संबंध निर्माण होऊ शकतात.

लैंगिक इच्छा

लैंगिक इच्छा पूर्ण न करणारे लोक अनेकदा विवाहबाह्य संबंधात अडकतात.

विशेषत: मुलं झाल्यानंतर ते विवाहबाह्य संबंधांकडे आकर्षित होतात.

सूड

जेव्हा दोघांपैकी एकाला आपला जोडीदार विवाहबाह्य संबंधात असल्याचे कळते तेव्हा ते आक्रमक होतात.

बदला घेण्यासाठी आणि आपल्या जोडीदाराला दाखवण्यासाठी ते विवाहबाह्य संबंधांमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतात.

यामुळे लग्न आणखीन नष्ट होतं.