Are extra marital affairs good or bad In Marathi

विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट मराठीत? काही स्त्री-पुरुषांचे विवाहबाह्य लोकांशी संबंध असतात. प्रश्न असा आहे की विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की वाईट? विवाहबाह्य कोणत्याही प्रकारचे अवैध रोमँटिक किंवा लैंगिक संबंध किंवा रोमँटिक मैत्री याला विवाहबाह्य संबंध असे म्हणतात. या प्रकरणांमुळे असंख्य नाती नष्ट होत आहेत आणि दोन्ही भागीदारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. विवाहबाह्य संबंध चांगले आहेत की … Continue reading Are extra marital affairs good or bad In Marathi