Science Quiz 1

Science quiz 1

Science Quiz For Police Bharti, MPSC, And Other State Services. More MCQ [WpProQuiz 4] Science Quiz Also Read: History Quiz …

Read more

चाळीशीत, किंवा पन्नाशीत अति TV पाहणे आपल्याला मेंदू च्या आजाराने ग्रस्त करू शकतो.

too-much-tv-in-your-40s-50s-can-affect-brain-health-what-you-can-do

तज्ञांच्या अभ्यासा नुसार, जे लोक वयाच्या मध्यावधी मध्ये, जास्त TV बघतात, त्यांना नंतरच्या वर्षांमध्ये, मेंदूच्या समस्यां निर्माण होऊ शकतात. Also …

Read more