Home Hindi चंद्राची कहाणी

चंद्राची कहाणी

144
चंद्राची कहाणी
चंद्राची कहाणी

The Story of the Moon

एकदा एक छोटी मुलगी होती, तिचं नाव चंद्रा. तिला खूप मोठी कल्पनाशक्ती होती. जगातील इतर मुलांसारखी चंद्रा खेळायला बाहेर जात नसे. ती आपल्या स्वतःच्या कल्पनेच्या जगात रमायची. तिचं आवडतं काम म्हणजे आपल्या गच्चीवर बसून आकाशात नजर ठेवून तारांच्या गोष्टी मनात बनवायचं. ती प्रत्येक स्टारला नाव देई, त्यांचे कुटुंब तयार करी आणि त्यांच्याबद्दल कथा लिही.

एक रात्री, ती गच्चीवर बसून आकाशाकडे पाहत होती, तेंव्हा तिला एक चमकता तारा दिसला. तो इतका चमकदार होता की, त्याने चंद्राचे लक्ष वेधले. तिच्या मनात विचार आला, “आज रात्री मी या स्टारबद्दल एक खास गोष्ट लिहीन.”

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:1068149822280'.

त्या रात्री, चंद्रा स्वप्नात गेली. तिने स्वप्नात पाहिले की, ती त्या चमकदार स्टारवर उभ आहे. तिथे तिला एक चमकदार, सुंदर राजवाडा दिसला. त्या राजवाड्यात तिला एक राजकुमार भेटला, ज्याचे डोळे त्या चमकदार स्टारसारखेच होते.

राजकुमारने चंद्राला सांगितले की, तो तिच्या कथांचा मोठा चाहता आहे. त्याने तिची प्रत्येक कथा वाचली आहे आणि त्याला तिची कल्पनाशक्ती खूप आवडते. त्याने चंद्राला राजवाड्यात राहण्याची विनंती केली आणि त्याच्याबरोबर तारेच्या जगात राहण्याची विनंती केली.

चंद्राच्या आनंदाला सीमा नव्हती. ती राजकुमारासोबत राहिली आणि त्याच्याबरोबर अनेक रोमांचक साहसांचा अनुभव घेतला. ते तारेच्या समुद्रात पोहले, ढगांच्या शहरांमध्ये फिरले आणि चंद्राच्या कल्पनेच्या जगात विविध गोष्टी अनुभवल्या.

पण एक दिवस, चंद्रा जागृत झाली आणि तिने स्वप्नांपासून जाग आल्याचे पाहिले. तिला खूप वाईट वाटले की, ती तारेच्या जगात परत जाऊ शकत नाही. पण मग तिला आठवले की, तिने राजकुमाराला तिच्या सर्व कथा दिल्या आहेत. त्यामुळे, तारेच्या जगात तिचे साहस कधीही संपणार नाही.

चंद्रा आनंदित झाली आणि आपल्या कल्पनेच्या जगाकडे परत गेली. तिने अधिक कथा लिहिल्या आणि अधिक साहसांचा अनुभव घेतला. तिची कल्पनाशक्ती तिच्यासाठी एक खास जागा निर्माण करत राहिली, जिथे ती नेहमी आनंदी राहू शकत होती.

नैतिकता: कल्पनाशक्ती ही एक अमूल्य भेट आहे. ते आपल्याला अशा जगात घेऊन जाऊ शकते जिथे काहीही शक्य आहे. म्हणून, आपल्या कल्पनाशक्तीला जिवंत ठेवा आणि त्याला स्वतंत्रपणे वाढण्यासाठी प्रोत्साहित करा. आपण कधीही कल्पना करू शकता त्यापेक्षा जास्त साध्य करू शकता.