एकेकाळी फिनी नावाचा एक छोटा सा मासा होता

एकेकाळी फिनी नावाचा एक छोटा सा मासा होता

There was once a small fish named Finney

एकेकाळी फिनी नावाचा एक छोटा सा मासा होता

एकेकाळी फिनी नावाचा एक छोटा सा मासा होता. फिन्नी इतर सर्व प्रकारच्या माशांसह एका मोठ्या समुद्रात राहत होता, परंतु तो इतरांपेक्षा वेगळा होता. फिनीला समुद्राच्या माथ्यावर पोहण्याचे स्वप्न होते, जिथे सूर्य सर्वात तेजस्वी चमकतो आणि पाणी सर्वात स्वच्छ असते.

फिनीच्या स्वप्नावर इतर सर्व मासे हसले. त्यांनी त्याला सांगितले की हे अशक्य आहे, कोणताही मासा कधीही समुद्राच्या माथ्यावर पोहोचला नाही आणि कथा सांगण्यासाठी जगला. पण फिनी निराश झाली नाही. पुरेशी मेहनत घेतली तर मनाला ठरवलेलं काहीही साध्य करता येतं, हे त्याला ठाऊक होतं.

त्यामुळे फिनीने सराव सुरू केला. तो रोज तासन् तास पोहत असे. त्याने शक्य तितक्या वेगाने पोहण्याचा सराव केला आणि भक्षक कसे टाळावे हे त्याने शिकले. आपले ध्येय गाठण्याचा त्यांचा निर्धार होता.

एके दिवशी फिनी आपल्या प्रवासाला निघाला. तो दिवस-दिवस पोहत राहिला, कधीही हार मानली नाही. वाटेत त्याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला, पण त्याने आपल्या स्वप्नाकडे कधीच दुर्लक्ष केले नाही.

अखेर अनेक प्रदीर्घ आणि खडतर दिवसांनंतर फिनी समुद्राच्या माथ्यावर पोहोचली. त्याने जे पाहिलं ते पाहून तो थक्क झाला. सूर्य उजळून निघत होता आणि पाणी एकदम स्वच्छ होते. त्याला प्रत्येक दिशेला मैलांपर्यंत दिसत होते.

फिनीने आपले स्वप्न पूर्ण केले होते! तो समुद्राच्या माथ्यावर पोहोचला होता आणि असे करणारा तो पहिला मासा होता. त्याला स्वतःचा अभिमान होता आणि त्याला माहित होते की तो काहीही साध्य करू शकतो.

फिनीची कहाणी आपल्याला शिकवते की कितीही अवघड वाटले तरी आपण आपले मन ठरवलेले काहीही साध्य करू शकतो. आपल्याला फक्त दृढ निश्चय करण्याची आवश्यकता आहे आणि आपण आपली स्वप्ने कधीही सोडत नाही.

Similar Posts