"स्वप्नांच्या मागे लाग आणि आकाश मर्यादा आहे."

"स्वप्नांच्या मागे लाग आणि आकाश मर्यादा आहे."

"जिथे इच्छा तिथे मार्ग."

"जिथे इच्छा तिथे मार्ग."

"असंभव शक्य करण्यासाठी प्रयत्न करा."

"असंभव शक्य करण्यासाठी प्रयत्न करा."

"यशस्वी होण्यासाठी अपयश हे पहिले पाऊल आहे."

"यशस्वी होण्यासाठी अपयश हे पहिले पाऊल आहे."

"कधीही हार मानू नका, कारण यशस्वी होण्यासाठी अनेक प्रयत्न आवश्यक आहेत."

"कधीही हार मानू नका, कारण यशस्वी होण्यासाठी अनेक प्रयत्न आवश्यक आहेत."

"तुमच्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवा, आणि ते नक्की सत्यात होतील."

"तुमच्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवा, आणि ते नक्की सत्यात होतील."

"तुमच्या आयुष्याची दिशा बदलण्यासाठी कधीही उशीर नाही."

"तुमच्या आयुष्याची दिशा बदलण्यासाठी कधीही उशीर नाही."

"तुमच्या स्वतःवर प्रेम करा, आणि सर्वकाही शक्य आहे."

"तुमच्या स्वतःवर प्रेम करा, आणि सर्वकाही शक्य आहे."

"तुमच्या मनाची शक्ती अतुलनीय आहे, ती वापरा."

"तुमच्या मनाची शक्ती अतुलनीय आहे, ती वापरा."

"तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञता बाळगा, आणि आणखी जास्त मिळेल."

"तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञता बाळगा, आणि आणखी जास्त मिळेल." 

"तुमच्या भीतींचा सामना करा, आणि तुम्ही मजबूत झाल."

"तुमच्या भीतींचा सामना करा, आणि तुम्ही मजबूत झाल."

"तुमच्या स्वप्नांची धोरण करा, आणि त्यांना सत्यात करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा."

"तुमच्या स्वप्नांची धोरण करा, आणि त्यांना सत्यात करण्यासाठी कठोर परिश्रम करा."

"तुमच्या मर्यादा ओलांडून जा, आणि तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल."

"तुमच्या मर्यादा ओलांडून जा, आणि तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल."

"तुमच्याकडे असलेल्या प्रतिभेवर विश्वास ठेवा, आणि त्याचा वापर जगाला बदलण्यासाठी करा."

"तुमच्याकडे असलेल्या प्रतिभेवर विश्वास ठेवा, आणि त्याचा वापर जगाला बदलण्यासाठी करा."

"तुमच्या चुकांपासून शिका, आणि पुढे जा."

"तुमच्या चुकांपासून शिका, आणि पुढे जा."

आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका की जणू जिंकण्याची सवयच आहे आणि हराल तर असे हरा की जिंकून कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो.

आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका की जणू जिंकण्याची सवयच आहे आणि हराल तर असे हरा की जिंकून कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो.

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.

स्वप्न ती नसतात जी तुम्हाला झोपल्यावर पडतात, स्वप्नं ती असतात जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत

स्वप्न ती नसतात जी तुम्हाला झोपल्यावर पडतात, स्वप्नं ती असतात जी तुम्हाला झोपू देत नाहीत

सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या नैराश्ये नंतरच मिळत असते.

सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या नैराश्ये नंतरच मिळत असते.

एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं की, संशयाने बघणाऱ्या नजरा आपोआप आदरानं झुकतात

एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं की, संशयाने बघणाऱ्या नजरा आपोआप आदरानं झुकतात

चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय... डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे..

चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय... डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे..