एका गावात एक शेतकरी राहत होता

एका गावात एक शेतकरी राहत होता A farmer lived in a village


एका गावात एक शेतकरी राहत होता. तो खूप मेहनती आणि चांगला होता. त्याला एक गाय होती. गाय त्याच्यासाठी खूप उपयुक्त होती. ती त्याला चांगले दूध देत असे. शेतकरी गायला खायला चांगले चारा देत असे आणि तिला खूप प्रेम करत असे.

एक दिवस शेतकरी गायला चारा देण्यासाठी गेला. त्याला असे दिसले की गाय खूप दुबळ झाली आहे आणि ती चांगले दूध देत नाही. शेतकरी खूप चिंताग्रस्त झाला. त्याला असे वाटले की गाय आजारी आहे.

शेतकरी गायला डॉक्टरकडे घेऊन गेला. डॉक्टरने गायची तपासणी केली आणि असे दिसले की गायला कोणताही आजार नाही. डॉक्टरने शेतकऱ्याला सांगितले की गायला चांगला चारा आणि प्रेम मिळत नाही म्हणून ती दुबळ झाली आहे.

शेतकरी घरी परत आला आणि त्याने गायला चांगला चारा देण्यास सुरुवात केली. त्याने गायला खूप प्रेमही केले. काही दिवसांतच गाय खूप चांगली झाली आणि ती पुन्हा चांगले दूध देऊ लागली.

शेतकरी खूप खुश झाला. त्याने शिकले की प्राण्यांना चांगला चारा आणि प्रेम देणे खूप महत्त्वाचे आहे.

Ganesh Photo Images

244335290 1020546035363776 155796002947468640 n

Similar Posts