ईथन आणि बडी: दयाळूपणा आणि मैत्रीची कथा

Ethan and Buddy: A Tale of Kindness and Friendship
Ethan and Buddy: A Tale of Kindness and Friendship

Ethan and Buddy: A Tale of Kindness and Friendship

गजबजलेल्या शहराच्या मध्यभागी, गगनचुंबी इमारती आणि गजबजलेल्या रस्त्यांमध्ये, इथन नावाचा एक तरुण मुलगा राहत होता. ईथन आपल्या दयाळूपणासाठी आणि उदारतेसाठी ओळखला जात होता, गरजूंना मदतीचा हात देण्यास नेहमीच तत्पर होता.

तो अनेकदा कमी नशीबवान असलेल्या वर्गमित्रांसोबत दुपारचे जेवण सामायिक करायचा आणि तो आपल्या वृद्ध शेजाऱ्याला किराणा सामानात मदत करायचा.

एके दिवशी दुपारी ईथन शाळेतून घरी जात असताना त्याला उद्यानाच्या बेंचखाली एक लहान, कुडकुडलेला कुत्रा दिसला. कुत्रा थरथरत होता आणि खूप हरवलेला दिसत होता.

ईथनचं मन त्या कुत्र्याकडे गेलं आणि त्याला त्याला एकटं सोडणं सहन झालं नाही. तो हळुवारपणे कुत्र्याजवळ गेला आणि त्याला त्याच्या सँडविचचा एक तुकडा दिला. कुत्र्याने सुरुवातीला संकोच केला, पण नंतर सावधपणे जेवण स्वीकारले.

ईथनच्या आई-वडिलांना सुरुवातीला संकोच वाटत होता, पण ईथन कुत्र्याची किती काळजी घेतो हे त्यांना दिसत होतं. त्यांनी त्याला कुत्रा पाळण्याची परवानगी देण्याचे मान्य केले, परंतु एका अटीवर: ईथनला त्याची काळजी घ्यावी लागली. ईथनने आनंदाने होकार दिला आणि त्याने कुत्र्याचे नाव बडी ठेवले.

ईथन आणि बडी पटकन अविभाज्य झाले. ते एकत्र फिरायला जायचे, उद्यानात खेळायला जायचे आणि संध्याकाळी सोफ्यावर बसायचे. बडीचं जेवण, पाणी आणि चालण्याची जबाबदारी ईथनने घेतली आणि त्याला काही युक्त्याही शिकवल्या.

एके दिवशी ईथन उद्यानातून बडीला घरी घेऊन जात असताना त्याला मोठ्या मुलांचा एक गट एका लहान मुलाला उचलताना दिसला. ईथनने पुढे येऊन लहान मुलाचा बचाव करण्यास संकोच केला नाही. मोठी मुले ईथनच्या शौर्याने आश्चर्यचकित झाली आणि मागे हटली.

लहान मुलाने ईथनचे आभार मानले आणि त्याच्या मदतीबद्दल त्याचे आभार मानले. इथनने मुलाला सांगितले की, अवघड असले तरी योग्य गोष्टींसाठी त्याने नेहमी उभे राहिले पाहिजे.

ईथनच्या दयाळूपणाने आणि औदार्याने बडीला वाचवले होतेच, पण लहान मुलाला एक चांगला माणूस बनण्याची प्रेरणाही दिली होती. ईथनला हे समजले की दयाळूपणाचा प्रभाव पडू शकतो, ज्यामुळे जग एक चांगले ठिकाण बनू शकते, एका वेळी एक कृती होते.

How did university become so bad?

Online Healthcare Administration Master’s Degree Programs

Keiser University: A Detailed Overview

Best Credit Cards 1